Jaki monitor komputerowy wybrać?

Jaki monitor komputerowy wybrać? [1]
Jaki monitor komputerowy wybrać? [2]
Jaki monitor komputerowy wybrać? [3]
Jaki monitor komputerowy wybrać? [4]
Jaki monitor komputerowy wybrać? [5]

Komputer stał się podstawowym narzędziem pomocnym w nauce i powszeschnie wykorzystywanym do pracy. Elementem bezpośrednio mającym wpływ na komfort korzystania z komputera jest monitor. Odpowiednio dobrane urządzenie będzie nie tylko mniej obciążające dla wzroku, ale również pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości komputera.

Niektórzy zapewne jeszcze pamiętają czasy, gdy na rynku panowały monitory CRT (Cathode-Ray Tube). Posiadały one duże kineskopy, zamknięte w sporych rozmiarów obudowach. Wybierając nowy monitor, zwracaliśmy uwagę na jego wielkość, a także na takie cechy jak "płaski ekran" czy filtry ochronne, chroniące przed promieniowaniem. Standardem były monitory 15 calowe, 17- i 19-stki uchodziły już za duże. Na początku XXI wieku, nieśmiało zaczęły pojawiać się pierwsze modele monitorów ciekłokrystalicznych LCD (Liquid Crystal Display). Były one średnio trzykrotnie droższe, niż klasyczne monitory kineskopowe, a obraz jaki potrafiły wyświetlać, daleki był od ideału.

Powszechnym problemem było smużenie ekranu w trakcie wyświetlania dynamicznych obrazów. Wynikało to ze sporej "bezwładności" ciekłych kryształów. Nie lepiej było w przypadku kontrastu, czy kątów widzenia. Praktycznie w każdym względzie, zarówno parametrów wyświetlanego obrazu, jak i ceny, monitory CRT górowały nad swoim młodszym konkurentem. Monitory LCD posiadały jednak też zalety. Były o wiele mniejsze, przez co pozwalały zaoszczędzić sporo miejsca, zużywały mniej energii i wyglądały bardzo nowocześnie. Były też naprawdę płaskie, w odróżnieniu od monitorów kineskopowych, gdzie spłaszczenie ekranu nie było nigdy pełne, a pociągało za sobą wzrost gabarytów urządzenia. W miarę upływu lat, parametry obrazu ulegały ciągłej poprawie, a ceny monitorów ciekłokrystalicznych systematycznie malały.

Obecnie dostępne są już bardzo zaawansowane "płaszczaki", różniące się znacznie od pierwszych monitorów krystalicznych, zarówno sposobem podświetlenia matrycy, jak i jej konstrukcją. Dlatego też, wybór przed jakim staje osoba poszukująca nowego monitora, potrafi przyprawić o zawrót głowy. Aby troszkę ułatwić to trudne zadanie, postaramy się omówić najpopularniejsze rodzaje matryc, przybliżyć funkcje, w które wyposażone są współczesne monitory, a także wskazać jakie cechy powinny zainteresować potencjalnego nabywcę.

Ciekły kryształ czyli co?

Zjawisko, na którym oparto konstrukcję monitora ciekłokrystalicznego, zostało zaobserwowane w 1888 roku. To właśnie wtedy, austriacki naukowiec Friedrich Reinitzer, badając właściwości benzoesanu cholesterolu, odkrył istnienie ciekłych kryształów. Faza ciekłokrystaliczna jest stanem pośrednim, wykazującym płynność charakterystyczną dla cieczy oraz posiadającym wysoki stopień uporządkowania struktury cząsteczkowej, jakim odznaczają się kryształy.

Kolejne bania doprowadziły do podziału materiałów ciekłokrystalicznych na trzy grupy, nematyki , smektyki i cholesterole, a następnie do odkrycia w 1962 roku, przez Richarda Williamsa właściwości elektrycznych substancji ciekłokrystalicznych. Polegały one, w dużym skrócie, na zmianie stopnia przeźroczystości warstwy ciekłokrystalicznej, pod wpływem przyłożonego napięcia. Odkrycie to pozwoliło na skonstruowanie w 1964 roku, przez Georga H. Heilmeiera, pierwszego wyświetlacza LCD. Następnie, 5 lat później, James Fergason odkrywa odmianę fazy nematycznej, w której cząsteczki nie są zorientowane w jednym kierunku, a tworzą helisę. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ faza ta określana jest jako skręcony nematyk, z angielskiego twisted nematic, czyli w skrócie TN. I stąd właśnie wzięła się nazwa najprostszych, i ciągle używanych matryc TN. Proste, prawda?

Prace nad ciekłymi kryształami doprowadziły do pojawienia się w 1983 roku pierwszego komputera przenośnego wyposażonego w ekran ciekłokrystaliczny. Takie były początki technologii, która, gdy pojawiła się w konstrukcji monitorów dedykowanych do komputerów stacjonarnych, wydawała się czymś zupełnie nowym.

Typy matryc ciekłokrystalicznych

Matryca jest sercem każdego monitora LCD. Od rodzaju matrycy będzie zależeć praktycznie każdy ważniejszy parametr obrazu. Wśród wszystkich odmian matryc monitorów ciekłokrystalicznych wyróżniamy trzy główne typy, matryce TN, VA oraz IPS. We wszystkich przypadkach zasada działania jest podobna.

Sama matryca składa się z kilku elementów:

 • źródło światła,
 • polaryzator,
 • analizator,
 • warstwa ciekłych kryształów.

Mówiąc w skrócie, światło ze źródła przechodzi przez polaryzatory i warstwę ciekłych kryształów, która może blokować lub przepuszczać światło. Następnie trafia na filtry nadające mu odpowiednią barwę. Poszczególne typy monitorów LCD różnią się sposobem w jaki mogą się układać kryształy. Ma to bezpośredni wpływ na parametry uzyskiwanego obrazu.

Matryca IPS (In-Plane Switching)

Jeden z nowszych typów matrycy, zapewniający dobry kontrast i bardzo dobre odwzorowanie barw. Cechują ją również bardzo szerokie kąty widzenia, zarówno w pionie jak i w poziomie. Cechą charakterystyczną matrycy IPS jest również głęboka czerń.

W matrycach IPS kryształy zmieniają swoje położenie w płaszczyźnie równoległej w stosunku do powierzchni ekranu, inaczej niż ma to miejsce w matrycach TN, gdzie skręcone w pewnym stopniu kryształy układają się prostopadle w stosunku do ekranu.

Dostępne są różne odmiany matryc IPS:

 • S-IPS (Super IPS),
 • AS-IPS (Advanced Super IPS),
 • IPS-Pro (IPS Provectus).

Poszczególne typy matryc IPS różnią się kształtem oraz sposobem rozmieszczenia elektrod sterujących ułożeniem kryształów. Przekłada się to na polepszenie ogólnych parametrów matrycy, przede wszystkim czasów reakcji, ale również odwzorowania kolorów czy kontrastu. Monitor z matrycami IPS są wyraźnie droższe niż monitory z matrycami TN i AV.

Matryca VA (Vertical Aligment)

Matryca pozbawiona wielu wad matryc TN, posiadająca bardzo dobry stosunek jakości do ceny. W matrycach VA kryształy są umieszczone pionowo i ukośne w stosunku do powierzchni ekranu.

Wśród matryc VA wyróżniamy:

 • Matryca MVA (Multi-domain Vertical Aligment) - czas reakcji tego typu matryc wynosi średnio 4-5 ms. Cechuje ją również bardzo dobry kontrast, dobre odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia.
 • Matryca PVA (Patterned Vertical Aligment) - tańsza w produkcji niż matryca MVA. Posiada dużą jasność i kontrast lepszy niż w matrycach MVA. Dobre są również kąty widzenia, czy to w pionie czy w poziomie. Poważnym mankamentem matrycy PVA jest stosunkowo długi czas reakcji, na poziomie 8 ms.

Porównując zarówno jakoś obrazu jak i cenę, matryce MVA i PVA znajdują się pomiędzy matrycami TN i IPS.

Matryca TN (Twisted Nematic)

Najtańszy i nadal bardzo popularny typ matrycy. Największą zaletą matryc TN jest bardzo niski czas reakcji na poziomie 2 ms. Wśród ograniczeń matryc TN należy wymieć stosunkowo wąskie kąty widzenia, szczególnie w pionie oraz gorsze odwzorowanie barw. Sporym problemem jest również słabe odwzorowanie czerni. Mimo to niektóre matryce TN doganiają pod względem jakości obrazu matryce VA.

Poza klasycznymi matrycami TN, możemy nabyć ich ulepszoną wersję zwaną STN (Super Twisted Nematic). W stosunku do podstawowych matryc TN, matryce STN oferują większy kontrast obrazu.

Rodzaj podświetlenia matrycy

Niezależnie od rodzaju matrycy, każdy monitor ciekłokrystaliczny musi dysponować podświetleniem matrycy. Ogólnie wyróżniamy dwa typy podświetlenia:

 • Podświetlenie CCFL - ekran podświetlany jest za pomocą lampy fluorescencyjnej. Jest to starsza, obecnie rzadziej spotykana technologia.
 • Podświetlenie LED - ekran jest podświetlony za pomocą diod LED. W porównaniu do konwencjonalnego podświetlenia CCFL, podświetlenie LED cechuje się dłuższą żywotnością, a także jest bardziej energooszczędne.

Poza typem podświetlenia, spore znaczenie dla jakości obrazu ma również sposób rozmieszczenia diod. W tańszych modelach monitorów, producenci stosują prostsze podświetlenie krawędziowe. Pociąga to za sobą mniejsze bądź większe niejednorodności w podświetleniu matrycy. Aby uniknąć tej wady stosuje się pełne podświetlenie matrycy. Wiąże się to jednak z wyższą ceną monitora.

Podstawowe parametry ekranu

Wybierając monitor, w zależności od budżetu którym dysponujemy oraz wymaganiami jakie mamy w stosunku do urządzenia, dysponujemy szeregiem parametrów, na które musimy zwrócić naszą uwagę. Analiza tych parametrów pozwoli na zorientowanie się w możliwościach oferowanych przez konkretne modele i pozwoli porównać monitory różnych producentów.

Czas reakcji matrycy

Według oficjalnej definicji, jest to czas potrzebny by piksel świecący z pełną jasnością przeszedł do stanu wygaszonego. Producenci monitorów, nierzadko, naginają zasady, podając czas reakcji matrycy mierzony jako odcinek czasu, w którym piksel święcący na szaro, zgaśnie i ponownie zapali się, uzyskując taką samą, szarą barwę, tzw. grey to grey. Pozwala to na "podrasowanie" czasu reakcji matrycy. Dlatego też porównując czasy reakcji matryc dwóch monitorów, warto zwrócić uwagę w jaki sposób wyznaczono ich szybkość.

Jasność ekranu

Wartość wyrażana w kandelach na jednostkę powierzchni [cd/m²]. Optymalna dla wzroku jasność wynosi około 150 [cd/m²]. Uwzględniając czynniki zewnętrzne, rozsądna wartość zamyka się w granicach 250 [cd/m²]. Wysoka jasność, w okolicy 300 [cd/m²], przyda się w przypadku, gdy monitor znajduje się w mocno oświetlonym pomieszczeniu.

Kąty widzenia

Zmieniając kąt, pod którym patrzymy na monitor, w pewnym momencie możemy zauważyć, że obraz traci barwy. Zjawisko jest tym silniejsze, im mniejsze kąty widzenia posiada dany monitor. Każdy monitor ciekłokrystaliczny opisany jest przez dwie wartości:

 • kąt widzenia w płaszczyźnie pionowej,
 • kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej.

Optymalne wartości dla tych parametrów to w obu przypadkach 178 stopni, chociaż za dobre można przyjąć wartości już powyżej 170 stopni. Poszczególne typy matryc mogą lepiej lub gorzej spełniać ten wymóg. Największe problemy ze zbyt małymi kątami widzenia występują w przypadku matryc TN. Natomiast najlepszymi kąty widzenia będą charakteryzować się matryce IPS. Kąty widzenia zasługują na szczególną uwagę w przypadku monitorów panoramicznych i ultrapanoramicznych, o dużej szerokości.

Kontrast

Jest to różnica pomiędzy pikselem białym, a czarnym. Im wyższa wartość kontrastu tym lepszy obraz. Bardzo często producenci podają wartość kontrastu dynamicznego, który jest mierzony na bardzo różnych zasadach. Dlatego ciężko jest porównać monitory dwóch różnych producentów na podstawie tej wartości. Znacznie więcej powie nam kontrast statyczny. Przyjmuje on wartości w przedziałach 1:1000 do 1:5000. Im wyższa wartość kontrastu statycznego tym lepszy obraz, pamiętać należy jednak, by podczas analizowania parametrów nie pomylić wartości obu wymienionych kontrastów.

Matryca błyszcząca czy matowa?

Powierzchnia matrycy może być błyszcząca lub matowa. Każda z nich ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może być trudny.

Matryca matowa posiada dodatkową powłokę zapobiegającą odbijaniu się światła od powierzchni monitora, emitowanego przez zewnętrzne źródła.

Natomiast matryca błyszcząca, której powierzchnia przypomina lustro, sprzyja powstawaniu refleksów na jej powierzchni. Zapewnia za to bardziej ostre i żywe kolory.

Proporcje - format obrazu

Jest to parametr, którego wartość określa stosunek długości obrazu do jego wysokości. Do najpopularniejszych formatów spotykanych w monitorach komputerowych zaliczamy:

 • format 4:3 - format tradycyjny, obecnie rzadziej wybierany i wychodzący z użycia,
 • format 16:9 - najpopularniejszy format panoramiczny,
 • format 16:10 - rozszerzony format panoramiczny, dopasowany do nieco większych rozdzielczości ekranu,
 • format 21:9 - format monitorów ultrapanoramicznych.

Monitory panoramiczne, dzięki dużej szerokości posiadają szereg zalet. Docenią je osoby często pracujące z wieloma aplikacja, gdy możliwe będzie np. jednoczesne wyświetlanie kilku okien aplikacji obok siebie. Dla graczy ogromną zaletą będzie poszerzone pole widzenia. Natomiast każdy oglądający na ekranie komputera filmy, doceni bardziej naturalne proporcje ekranu panoramicznego, pozbawionego deformacji charakterystycznej dla obrazu w formacie 4:3.

Warto dodać że monitory panoramiczne i ultrapanoramiczne będą mieć mniejszą powierzchnię niż ich odpowiedniki 4:3 o tej samej przekątnej.

Przekątna ekranu

Do wyboru mamy ekrany zarówno bardzo małe jak i takie, które rozmiarami przypominają pełnoprawne telewizory. Dostępne są zarówno ekrany o przekątnej 17 cali jak i 55 calowe monstra. Najbardziej uniwersalnym będzie ekran o przekątnej około 23 cali. Dysponując większą ilością miejsca na biurku, można pokusić się o zakup monitora 27 a nawet 32 calowego. Mniejsze monitory nadadzą się do pracy, jednak należy pamiętać, że im większa powierzchnia ekranu, tym większy komfort użytkowania.

Aby lepiej wyobrazić sobie rozmiar ekranu, przypominamy iż 1 cal to w w przybliżeniu 2,5 cm (dokładnie 2,54 cm). Przyjmując tą wartość, można z grubsza ocenić realną wielkość przekątnej danego monitora.

Rozdzielczość

Rozdzielczość to parametr określający liczbę pikseli, z których składa się wyświetlany obraz. Sama rozdzielczość obrazu nie jest równoznaczna z rozdzielczością wyświetlacza.

Monitory CRT mogły wyświetlać obraz, bez utraty ostrości, w różnych rozdzielczościach. Matryce monitorów ciekłokrystalicznych składają się z określonej ilości fizycznych pikseli. Sprawia to, że każdy monitor posiada swoją rozdzielczość nominalną, odpowiadająca ilości pikseli, z których zbudowany jest ekran. Wyświetlanie obrazu w innych rozdzielczościach wymusza konieczność uśredniania, gdy na jeden fizyczny piksel przypadają do wyświetlenia np. dwa kolory. Skutkuje to pewnym rozmyciem i ogólną utratą jakości obrazu.

Dlatego też poleca się używanie monitorów LCD w zgodnej z ich nominalną rozdzielczością. Pociąga to ze sobą oczywiście konsekwencje w postaci większego obciążenia komputera w porównaniu do tego samego obrazu wyświetlanego w niższej rozdzielczości.

Przykładowymi i często spotykanymi rozdzielczościami dla monitorów panoramicznych są:

 • 1920 × 1080 - rozdzielczość Full HD, typowa dla panoram 16:9,
 • 1920 × 1200 - rozdzielczość monitorów panoramicznych w formacie 16:10,
 • 2560 × 1080 - ultrapanorama w formacie 21:9,
 • 2560 × 1440 - panorama WQHD,
 • 3840 × 2160 - panorama 4K Ultra HD,
 • 5120 × 2880 - panorama 5K.

Im wyższa rozdzielczość, w której wyświetlany jest obraz, tym wyższe obciążenie komputera w tym, przede wszystkim, karty graficznej. Jest to szczególnie widoczne w przypadku gier komputerowych, posiadających zaawansowaną grafikę.

Przydatne funkcje

O przydatności monitora komputerowego w konkretnych zastosowaniach decydują nie tylko jego podstawowe parametry takie jak typ matrycy, przekątna ekranu czy rozdzielczość, ale również dodatkowe funkcje, pozwalające na lepszy wykorzystanie możliwości zarówno monitora jak i karty graficznej, a także poprawiające komfort pracy z komputerem.

Czujnik natężenia światła

Automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Im jest ciemniej, tym mniej światła emituje ekran. Pozwala to na oszczędność energii oraz stanowi ulgę dla oczu w czasie długotrwałej pracy przy komputerze.

Flicker free - ulga dla oczu

Pod tą stosunkowo mało znaną nazwą kryje się funkcja aplikowana w monitorach z podświetleniem LEDowym. Pozwala ona na pozbycie się migotania obrazu monitora.

Migotanie to efekt pracy diod, które w zależności od wyświetlanego obrazu, są włączane lub wygaszane. Cykl ten się powtarza wielokrotnie, średnio ok. 200 razy na sekundę. Mimo że nie jesteśmy w stanie zarejestrować tak szybkiego procesu, jego istnienie powoduje męczenie wzroku. Odczują to, szczególnie silnie, osoby z wrażliwymi oczami, bądź obciążone wadą wzroku.

Zakup monitora z funkcją Flicker free będzie miało szczególne znaczenie w przypadku użytkowników spędzających długie godziny przed komputerem. Decydując się na monitor Flicker free, warto wybrać model z wyższej półki cenowej, o lepszych parametrach matrycy, gdyż dzięki temu lepiej odczujemy znaczący wzrost komfortu podczas pracy z komputerem.

Funkcja Pivot i szeroki zakres regulacji ekranu

Monitory z najniższej półki cenowej posiadają zazwyczaj mocno ograniczone opcje regulacji. Im bardzie zaawansowana konstrukcja, tym często bardziej funkcjonalna podstawka umożliwiająca płyną regulację położenia ekranu w bardzo szerokim zakresie. Niektóre monitory będą posiadać również możliwość zawieszenia na ścianie, nie jest to jednak standard.

Funkcja pivot pozwala na obrót ekranu o 90 stopni, do pozycji pionowej. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla osób pracujących z edytorami tekstu, przy obszernych artykułach, w arkuszach kalkulacyjnych, czy podczas korzystania z programów graficznych.

Wbudowane głośniki

Niektóre monitory są wyposażone w głośniki wbudowane w obudowę. Chociaż ich ograniczenia sprawiają, że nie będą to pełnoprawne głośniki komputerowe, to istnieją sytuacje, gdy mogą okazać się przydatne. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, iż gwarantują podstawowe funkcje, nie zabierając dodatkowego miejsca na biurku. Docenić je mogą również osoby, korzystające na co dzień ze słuchawek. W przypadku gdy zaistnieje konieczność ich zdjęcia i przełączenia dźwięku na inne źródło, gotowe do pracy głośniki będą w zasięgu ręki.

Wbudowany tuner TV

Monitory wyposażone w tuner telewizyjny pozwalaj na bezpośrednie podłączenie "kabla" i oglądanie naziemnej telewizji cyfrowej, bez konieczności posiadania dedykowanej karty montowanej w komputerze.

Złącza

Każdy monitor wyposażony jest w szereg złączy pozwalających na podłączenie go pod kartę graficzną. Wyróżniamy tu:

 • złącze DVI - złącze analogowo-cyfrowe,
 • złącze D-SUB - złącze analogowe, zwane inaczej VGA,
 • złącze HDMI - złącze cyfrowe, występuje w wersji HDMI i HDMI 2.0.

Ponadto niektóre monitory są wyposażone w gniazda USB. Pozwalają one na podłączenie pendrive'a lub peryferiów takich jak mysz czy klawiatura. Może być to bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie gdy nie posiadamy tego typu gniazd na froncie obudowy komputerowej, a jej tylni panel jest trudno dostępny.

Zakrzywiony ekran

Bardzo modnym wśród producentów monitorów stał się ostatnio trend wypuszczania nowych monitorów z zakrzywionymi ekranami. Ekrany tego typu mogą się podobać lub nie. Faktem jest natomiast to, że tego typu konstrukcja oferuje lepsze poczucie głębi i pozwala na uzyskanie szerszych kątów widzenia. Według zapewnień producenta, zakrzywiony ekran powoduje również mniejsze zmęczenie oczu, a także poprawia ogólny komfort pracy.

Jaki monitor wybrać?

Monitor komputerowy będzie spełnia dobrze swoją rolę, gdy zostanie dobrany zgodnie z wymaganiami użytkownika. Poszczególne grupy osób będą potrzebować modeli kładących nacisk na różne cechy i funkcje. Czasem lepszym rozwiązaniem okaże się wybór modelu uniwersalnego, a innym razem korzystniej będzie nabyć monitor dedykowany.

Monitor dla gracza

Do niedawna najlepszym wyborem był w tym przypadku monitor z matrycą TN. Ten typ matrycy ma najniższe czasy reakcji, co w przypadku dynamicznej rozgrywki ma kluczowe znaczenie. Coraz lepsze konstrukcje matryc MVA i IPS (Super IPS) nie pozostają już tak daleko w tyle, jednak ich cena będzie odpowiednio wyższa w stosunku do monitorów z matrycą TN.

Zobacz też: monitory gamingowe

Monitor biurowy

Uniwersalny monitor do pracy z dokumentami czy przeglądania internetu, nie musi posiadać dużych rozmiarów. Nawet stosunkowo małe monitory o przekątnej 19-21 cali sprawdzą się z powodzeniem w tej roli. Mały monitor to oczywiście oszczędność miejsca, a te często w przestrzeni biurowej, bywa bardzo ograniczone. Jeśli jednak możemy sobie na to pozwolić, warto rozważyć zakup większego, panoramicznego monitora z funkcją pivot. Ustawienie monitora w pionie może być bardzo pomocne w pracy z dokumentami tekstowymi lub arkuszami kalkulacyjnymi. Jeszcze większą wygodą, a nierzadko koniecznością, będzie posiadanie dwóch monitorów. Pozwoli to na rozszerzenie "powierzchni roboczej" i umożliwi wygodną pracę z kilkoma dokumentami lub aplikacjami jednocześnie.

Monitor do profesjonalnych zastosowań

Dobrym wyborem będą monitory z matrycą PVA lub IPS o dużej przekątnej ekranu. Liczy się tu zarówno jak najwierniejsze odwzorowanie kolorów, wysoki kontrast jak i duża przekątna samej matrycy, ułatwiająca pracę np. w aplikacjach graficznych. Monitory tego typu posiadają matryce matowe, gdyż nie powodują one przekłamań w odwzorowaniu kolorów.

Technologia OLED - przyszłość monitorów komputerowych

Na rok 2017 firma LG zaplanowała wprowadzenie monitorów komputerowych wykonanych w technologi OLED. Technologia ta jest już obecna w segmencie najbardziej zaawansowanych telewizorów i pozwala na budowę wyjątkowo cienkich i energooszczędnych ekranów. Ze względu na budowę matrycy, która sama emituje światło i nie wymaga, tak jak matryce ciekłokrystaliczne, osobnego podświetlenia, możliwe jest uzyskanie niedostępnych dla ekranów LCD parametrów obrazu takich jak niezwykle dobre odwzorowanie kolorów czy uzyskanie bardzo głębokiej czerni.

Ze względu na to, że jest to nowa, ciągle rozwijana technologia, należy się spodziewać, iż pierwsze modele monitorów będą bardzo drogie. Wydaje się jednak, że tak jak w przypadku klasycznych monitorów LCD, ceny będą z czasem maleć, a technologia dostanie szansę, by trafić pod strzechy przeciętnych zjadaczy chleba, szybciej niż nam się to wydaje.


koszt całkowity:
X Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.